Skip to main content

Ubhlan oir, air son muinntir oga; agus Crun gloire, air son seana mhuinntir; no, An Sonas a bhi math gu trathail; agus an onoir a bhi na sheann deisciobul, air a leigeadh ris, agus air cho' chur gu treibh-dhireach; mar an ceudna, lethsgeulan an duine oig air am freagairt, agus teagamhan an t-seann duine air am fuasgladh;

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
University of Toronto - Robarts Library
by Baxter, Richard, 1615-1691
texts
eye 671
favorite 0
comment 0
University of Toronto - Robarts Library
by M'Callum, Archibald Kelly, d. 1893; Whyte, John
texts
eye 210
favorite 0
comment 0
University of Toronto - Robarts Library
by MacDonald, Alexander, ca. 1700-ca. 1780
texts
eye 231
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
texts
eye 850
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
texts
eye 371
favorite 0
comment 0